1088

0
1088

– Tú: Nam ơi! Cậu cho tớ cái ảnh của nhóm 1088 đi.

– Nam: Ừ, chờ tí nữa vào lớp tớ đưa cho.

Trống vào học.

– Tú: Ảnh của tớ đâu?

– Nam: Đây này ! 1 anh, 0 văn, 8 sử, 8 hóa. Chả là 1088 là gì?

– Tú: Trời!!!

Xem thêm:  Điểm cao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *