Ai biết rõ hơn?

0
Ai biết rõ hơn?

Đêm tân hôn, chàng thì thầm:

– Cục cưng, nếu biết em còn là con gái, thì hẳn là anh đã rất nhẹ nhàng với em.

– Anh yêu, – nàng đáp – nếu như em biết anh thiếu kiên nhẫn như vậy, thì em đã cởi bỏ quần tất sớm hơn.

Xem thêm:  Giấy tờ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *