Ai được quyền ăn nói nhảm nhí?

0
Ai được quyền ăn nói nhảm nhí?

Thủ trưởng đập bàn quát to:

– Cậu hãy nói cho tôi biết, ở đây ai là cấp trên, hả?

– Thưa sếp, tất nhiên không phải là em rồi.

– Thế mà cậu dám ăn nói nhảm nhí như vậy hả?

Xem thêm:  Chuyện nhà văn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *