Ai là kẻ ngốc???

0
Ai là kẻ ngốc???

A hỏi B:

A: Theo cậu thì người như thế nào bị gọi là kẻ ngốc?

B: Là người cố gắng diễn đạt điều mình muốn nói nhưng người khác không hiểu. Cậu có hiểu không?

A: Không!

Xem thêm:  Biết vâng lời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *