Ai quá quắt hơn?

0
Ai quá quắt hơn?

Một anh chàng hà tiện lên tàu hoả không mua vé. Nhân viên kiểm soát phát hiện được bắt trả tiền, nhưng anh ta nhất định không chịu. Người kia liền xách vali của anh ta ném qua cửa sổ toa tàu.

– Đồ quá quắt! – anh chàng hà tiện hét lên – Ông lại còn ném cả thằng con trai tôi ra ngoài nữa hả?

Xem thêm:  Thay thế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *