Ai quyết định?

0
Ai quyết định?

– Bố vợ: Như vậy là con gái tôi đã thú nhận rằng muốn lấy anh làm chồng. Anh đã quyết định ngày tổ chức hôn lễ chưa?

– Chàng rể: Vấn đề đó con dành hoàn toàn cho nàng quyết định.

– Bố vợ: Thế hôn lễ theo nghi thức nhà thờ hay bình dân?

– Chàng rể: Điều đó mẹ nàng quyết định.

– Bố vợ: Thế các con sẽ sống bằng gì?

– Chàng rể: Điều đó phụ thuộc vào ngài, thưa ngài!…

Xem thêm:  Lỗi của ai?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *