Ăn tết

0
Ăn tết

Vào một ngày cuối năm  có một anh amh lính và một sĩ quan đang trên tầu lên đơn vị. Đến giữa đường Anh sĩ quan muốn đi đại tiện liền chạy vào WC Anh lính ngồi một mình buồn quá liền tiến tới gần WC và nói:

– Tết này thủ trưởng ăn tết ở đây à ?

Đang trong cơn bí anh sĩ quan liền trả lời ngay :

– Ừ anh ăn tết ở đây.

Xem thêm:  Điều đó không cấm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *