Anh bịt lỗ dưới

0

Hỏi: Tay vê vê mắt run run

Anh bịt lỗ dưới anh đè lỗ trên

Cô nàng sướng cô nàng rên

Vừa hại sức khoẻ vừa hao đồng tiền

Trả lời: Hút thuốc lào.

Loading...