Anh hít anh hà

0

Hỏi: Miệng em anh áp vô.

Lỗ dưới anh nhồi.

Rồi anh hít anh hà, anh sướng

Anh sướng rùi anh bỏ em chơ vơ

Trả lời: Hút thuốc lào.

Loading...