Bà bán kẹo

0
Bà bán kẹo

Tom xin mẹ một penny, mẹ hỏi:

– Thế con đã tiêu gì một penny mẹ cho hôm qua?

– Con đưa cho một bà cụ già nghèo khổ.

– Con ngoan lắm! Đây là một penny nữa cho con. Nhưng tại sao con lại quan tâm đến bà cụ ấy thế hả?

– Vì khi nhận tiền của con, cụ đã đưa lại cho con một ít kẹo.

Xem thêm:  Khôn ngoan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *