Bài văn bất hủ của học trò – Giải thích câu thành ngữ “Anh em như thể tay chân”

0
Bài văn bất hủ của học trò – Giải thích câu thành ngữ “Anh em như thể tay chân”

Đề: Giải thích câu thành ngữ "Anh em như thể tay chân"

Anh em như thể tay chân nghĩa là khi "chân " đau thì "tay" băng bó cho "chân", còn nếu "tay" đau thì "chân" đưa " tay "đi bệnh viện.

Xem thêm:  Bài văn bất hủ của học trò - Tả cây chuối

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *