Bài văn bất hủ của học trò – Giải thích câu tục ngữ Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.

0
Bài văn bất hủ của học trò – Giải thích câu tục ngữ Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.

Đề thi: Em hãy giải thích câu tục ngữ "Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ".

Bài làm của một học sinh lớp 4 tại quận Tân Bình, TP HCM, có đoạn viết: "Câu tục ngữ cho thấy sự thông minh của loài ngựa vốn được mệnh danh là chúa tể rừng xanh. Chúng thấy có một con bị đau là cả bọn bỏ ăn ngay, để đề phòng bệnh lây lan qua đường tiêu hóa. Nhưng bản thân em thì nghĩ là trong cỏ có độc. Nếu em là những con ngựa đó em cũng nhất định không chịu ăn dù bị ông chủ ép buộc đến thế nào đi nữa".

Từ khóa tìm kiếm

  • giải thích một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
Xem thêm:  Bài văn bất hủ của học trò - Em hãy tả buổi sáng ở xã của em

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *