Bài văn bất hủ của học trò – Giải thích ý nghĩa của câu “Lá lành đùm lá rách”

0
Bài văn bất hủ của học trò – Giải thích ý nghĩa của câu “Lá lành đùm lá rách”

Đề: Giải thích ý nghĩa của câu "Lá lành đùm lá rách"

Một hôm em đi chợ, thấy cô bán xôi bọc xôi trong tờ lá rách. Thế là cô bán hàng bên cho cô một tờ lá lành để bọc lại xôi cho khỏi rơi. Đó là ý nghĩa của câu lá lành đùm lá rách.

Xem thêm:  Bài văn bất hủ của học trò - Giải thích câu thành ngữ "Anh em như thể tay chân"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *