Bài văn bất hủ của học trò – Hãy nêu những hiểu biết của em về nhà thơ Hàn Mặc Tử

0
Bài văn bất hủ của học trò – Hãy nêu những hiểu biết của em về nhà thơ Hàn Mặc Tử

Đề: Hãy nêu những hiểu biết của em về nhà thơ Hàn Mặc Tử.

Hàn Mặc Tử là một vĩ nhân của thiên hạ, là một nhà thơ giàu có, là một người gan dạ hơn ai hết. Ông dám đem trăng – tài sản của nhân loại ra mà rao bán.

Xem thêm:  Bài văn bất hủ của học trò - Tả cây bút chì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *