Bài văn bất hủ của học trò – Hãy tả cảnh mưa rơi

0
Bài văn bất hủ của học trò – Hãy tả cảnh mưa rơi

Đề: Hãy tả cảnh mưa rơi.

Trời đang trong xanh, bỗng từ đâu mây đen kéo đến. Rầm! Trời bắt đầu mưa, mưa rơi từng cục từng cục một làm em rất sợ.

Xem thêm:  Bài văn bất hủ của học trò - Miêu tả người trong nhà mà em yêu quý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *