Bài văn bất hủ của học trò – Hãy tả một loại cây mà nhà em trồng?

0
Bài văn bất hủ của học trò – Hãy tả một loại cây mà nhà em trồng?

Đề: Hãy tả một loại cây mà nhà em trồng?

Nhà em có trồng một cây chuối. Đến mùa chuối ra quả. Cả buồng chuối dài 3 cm. Lúc quả chín mẹ em chia cho hàng xóm, ăn mấy ngày không hết.

Xem thêm:  Bài văn bất hủ của học trò - Tả cảnh chợ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *