Bài văn bất hủ của học trò – Kể lại câu chuyện An Dương Vương xây thành Cổ Loa

0
Bài văn bất hủ của học trò – Kể lại câu chuyện An Dương Vương xây thành Cổ Loa

Đề: Kể lại câu chuyện An Dương Vương xây thành Cổ Loa.

Xưa, vua An Dương Vương xây thành ốc, xây lên lại đổ, xây mãi lại đổ. Vua ngửa mặt mà than: "Xây thành này biết mấy mà xong". Rùa thần chìa cho vua một móng bảo: "Giặc đến lấy móng mà bắn, thua lên núi mà đóng"…

Từ khóa tìm kiếm

  • kể lại câu chuyện an dương vương xây thành cổ loa
Xem thêm:  Bài văn bất hủ của học trò - Tả cây hoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *