Bài văn bất hủ của học trò – Kể một chuyện xảy ra trong gia đình

0
Bài văn bất hủ của học trò – Kể một chuyện xảy ra trong gia đình

Đề văn: "Em hãy kể một chuyện xảy ra trong gia đình".

Một học sinh tiểu học viết bài văn "super ngắn" như sau:

– Mở bài: Hôm nay em đi học về thì thấy ông em đang chẻ tăm.

– Thân bài: Ông đang chẻ tăm thì bị đứt tay. Em vội tháo khăn quàng ra băng bó vết thương cho ông.

– Kết luận: Không nên cho người già chơi dao vì rất nguy hiểm.

Xem thêm:  Bài văn bất hủ của học trò - Tả hoa hồng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *