Bài văn bất hủ của học trò – Phân tích câu thơ “Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu”

0
Bài văn bất hủ của học trò – Phân tích câu thơ “Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu”

Đề bài: Phân tích câu thơ "Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu"

Mở đầu bài thơ tác giả đưa ngay ra một cái cồn nhỏ. Cồn của người khác thì rậm rạp còn cồn của Huy Cận thì lơ thơ vài loại cây. Cây cối của Huy Cận chỉ đủ dùng cho một luồng gió.

Xem thêm:  Bài văn bất hủ của học trò - Tả một chuyến về quê ngoại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *