Bài văn bất hủ của học trò – Phân tích câu thơ “Sông dài, trời rộng, bến cô liêu”

0

Đề bài: Phân tích câu thơ "Sông dài, trời rộng, bến cô liêu"

"Bến cô liêu" thì có nghĩa cô liêu là tên của một bến đò. Và "Cô" ở đây chỉ cô gái đứng cô đơn một mình.

Loading...