Bài văn bất hủ của học trò – Phân tích nhân vật bé Thu trong truyện “Chiếc lược ngà”

0
Bài văn bất hủ của học trò – Phân tích nhân vật bé Thu trong truyện “Chiếc lược ngà”

Đề: Phân tích nhân vật bé Thu trong truyện "Chiếc lược ngà".

Một năm có 4 mùa, em thích nhất là mùa thu. Nhắc đến mùa thu là có lá vàng rơi, có bầu trời trong xanh. Em xin được tả nhân vật bé Thu trong truyện "Chiếc lược ngà".

Xem thêm:  Bài văn bất hủ của học trò - Tả cảnh hồ Gươm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *