Bài văn bất hủ của học trò – Tả công việc của bác bảo vệ

0
Bài văn bất hủ của học trò – Tả công việc của bác bảo vệ

Đề: Tả công việc của bác bảo vệ.

Lúc ra chơi em và các bạn thường ra cổng để mua quà vặt. Khi tới cổng phải kêu là thưa thầy bảo vệ cho em ra ngoài thì mới được cho ra cổng.

Xem thêm:  Bài văn bất hủ của học trò - Tả cảnh chợ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *