Bài văn bất hủ của học trò – Tả bác hàng xóm

0
Bài văn bất hủ của học trò – Tả bác hàng xóm

Đề: Tả bác hàng xóm.

Bên cạnh nhà em có bác tên là Sẵn, ngày ngày bác ra đồng đi cày ruộng, con trâu đi trước bác đi theo sau. Mỗi lần bác kêu tắc tắc là con trâu lại đi qua bên phải qua bên trái trông thật vui mắt. Khi bác đưa cây roi lên đánh vào mông chú trâu thì ếch nhái hai bên bờ ruộng kêu inh ỏi.

Xem thêm:  Bài văn bất hủ của học trò - Chứng minh sự bất công với phụ nữ dưới chế độ phong kiến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *