Bài văn bất hủ của học trò – Tả cảnh vùng biển quê em

0
Bài văn bất hủ của học trò – Tả cảnh vùng biển quê em

Đề: Tả cảnh vùng biển quê em.

Biển quê em rất đẹp, đẹp nhất khi ông mặt trời đi ngủ, em rất thích đi ngắm biển nhưng không thích tắm biển vì biển quá bẩn.

Xem thêm:  Bài văn bất hủ của học trò - Tả con đường từ nhà tới trường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *