Bài văn bất hủ của học trò – Tả cây bàng

0
Bài văn bất hủ của học trò – Tả cây bàng

Đề: Tả cây bàng.

Sân trường em có rất nhiều cây bàng. Sáng em đu, chiều em đu, tối em đu.

Xem thêm:  Bài văn bất hủ của học trò - Tả người con gái Nam Xương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *