Bài văn bất hủ của học trò – Tả cây đàn bầu

0
Bài văn bất hủ của học trò – Tả cây đàn bầu

Đề: Tả cây đàn bầu.

Đàn bầu là đàn có một dây. Dây bầu nằm trong ruột bầu, ruột bầu để mẹ em nấu canh chua.

Xem thêm:  Bài văn bất hủ của học trò - Hãy tả một người thân của em

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *