Bài văn bất hủ của học trò – Tả con đường đến trường em

0
Bài văn bất hủ của học trò – Tả con đường đến trường em

Đề: Tả con đường đến trường em.

Con đường từ nhà đến trường em dài 2 mét. Ra khỏi ngõ, em rẽ phải đi qua quán bà Xuân, rồi rẽ trái đến quán ông Vịnh là rẽ trái tiếp, đi thẳng là tới.

Xem thêm:  Bài văn bất hủ của học trò - Tả con đường từ nhà tới trường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *