Bài văn bất hủ của học trò – Tả con gà

0
Bài văn bất hủ của học trò – Tả con gà

Đề: Tả con gà

Nhà em có một con gà trụi lông, to bằng cái ruột phích. Ngày ngày nó cũng nhảy vào chuồng lợn để ăn cám lợn.

Xem thêm:  Bài văn bất hủ của học trò - Tả con gà trống (của một học sinh thành phố)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *