Bài văn bất hủ của học trò – Tả con sông quê em

0
Bài văn bất hủ của học trò – Tả con sông quê em

Đề: Tả con sông quê em.

Con sông quê em lớn lắm. Nước nó đen thui, rác nổi tùm lum. Con sông quê em thối lắm. Chiều chiều chúng em hay ra sông tắm, chúng em đùa giỡn thiệt vui. Đi đâu em cũng nhớ về con sông quê em.

Xem thêm:  Bài văn bất hủ của học trò - Tả bà nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *