Bài văn bất hủ của học trò – Tả người con gái Nam Xương

0
Bài văn bất hủ của học trò – Tả người con gái Nam Xương

Đề: Tả người con gái Nam Xương.

Nàng Vũ Nương đã tuyệt vọng nhảy xuống sông, nhìn xuống dòng không thấy sủi bọt và không tìm thấy xác vì nàng được vua Tần Thủy Hoàng cứu và cho làm cung nữ.

Xem thêm:  Bài văn bất hủ của học trò - Tả cô giáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *