Bản giao hưởng

0
Bản giao hưởng

 Vợ chồng đi nghe nhạc giao hưởng. Đến nơi thì buổi diễn đã bắt đầu được một lúc.Chồng hỏi người bên cạnh:

– Họ đang chơi bản gì đấy ông?

 – Giao hưởng số 5 của Bethoven.

 Chồng càu nhàu vớí vợ:

 – Son với chả phấn. Chậm có 3 phút mà mất mẹ nó 4 bản giao hưởng.

Xem thêm:  Ai giỏi hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *