Bao nhiêu lần?

0
Bao nhiêu lần?

Giờ học, thấy Nam ngủ gật.

– Cô: Cô có 1 sợi dây, cô muốn chia thành 2 đoạn, hỏi cô phải cắt mấy lần?

– Nam: Thưa cô, em không biết ạ!

– Cô: trời! Dễ thế mà em không biết sao?

– Nam: Vì em không biết rằng con dao để cắt cùn hay bén nữa…

Xem thêm:  Không quen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *