Bên thịt vẫn thừa

0
Bên thịt vẫn thừa

Hỏi: Xiên xiên ba góc xéo cả ba

Ở dưới thiếu một miếng da.

Phành ra ba góc da còn thiếu

Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa.

Trả lời: Cái quạt giấy.

Loading...