Bên thịt vẫn thừa

0
Bên thịt vẫn thừa

Hỏi: Xiên xiên ba góc xéo cả ba

Ở dưới thiếu một miếng da.

Phành ra ba góc da còn thiếu

Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa.

Trả lời: Cái quạt giấy.

Xem thêm:  Cân chính nó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *