Bệnh gì bác sỹ bó tay?

0
Bệnh gì bác sỹ bó tay?

Bệnh gì bác sỹ bó tay?

Gãy tay!
Xem thêm:  Tại sao con mèo thấy con chuột mà con mèo lại chạy?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *