Bệnh nhân chết

0
Bệnh nhân chết

Bác sĩ đang đo huyết áp cho bệnh nhân, chợt lắc đầu nói bâng khuâng:

– Chẳng nhẽ vừa mới loáng một cái mà đã chết rồi ư?

– Trời ơi! Anh ấy chết rồi sao? – cô vợ bệnh nhân gào lên.

– Xin cô bình tĩnh. Tôi còn đang tự hỏi xem vấn đề ở anh ta hay ở cái đồng hồ chết tiệt này.

Xem thêm:  Giận điên lên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *