Biếm họa xăng tăng giá

0
Biếm họa xăng tăng giá

Xăng lại tăng giá rồi, quyết tâm đi xe đạp để dành tiền mua sữa cho con.

biem-hoa-xang-tang-gia

Việt Nam đã thành công trong việc phóng giá xăng lên cung trăng.

biem-hoa-xang-tang-gia-1

Xăng tăng rồi, uống nhanh cho tăng lương thôi.

biem-hoa-xang-tang-gia-2

Nào anh em ta cùng đưa xăng tăng.

biem-hoa-xang-tang-gia-3

Xăng sẽ trở thành người điều khiển các vật giá khác chạy đua theo.

biem-hoa-xang-tang-gia-4

Xăng tăng rồi, nhưng may quá tôi mất xe rồi.

biem-hoa-xang-tang-gia-5

Ước muốn nhỏ nhoi.

biem-hoa-xang-tang-gia-6

Xăng giờ là lễ vật cầu hôn còn quý hơn cả kim cương.

Thanh Xuân

Xem thêm:  Ảnh hài chế thất tình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *