Biện bạch

0
Biện bạch

Phóng viên phỏng vấn một giám đốc:

– Thưa giám đốc, tại sao năm ngoái xí nghiệp ta báo cáo là năm "bản lề", báo cáo năm nay cũng nói là năm "bản lề"?

– Xin được hỏi lại anh, một chiếc cánh cửa có bao nhiêu bản lề? Và cả xí nghiệp tôi có bao nhiêu cánh cửa?

!!!

Từ khóa tìm kiếm

  • Truyện cười về buôn bán
Xem thêm:  Bí quyết của sự thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *