Biển cấm

0
Biển cấm

Sau khi lên thành phố tham quan một tuần, anh cán bộ văn hoá thông tin xã về báo cáo:

-Tôi thấy ở thành phố: cấm hút thuốc thì người ta vẽ điếu thuốc bị gạch, không làm ồn người ta vẽ cái còi bị gạch. Kì này ,khi vận động sinh đẻ có kế hoạch các anh biết phải vẽ cái gì rồi chứ ?!

-!!!

Xem thêm:  Quăng vỏ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *