Biện pháp đơn giản

0
Biện pháp đơn giản

Một chú bị vợ cắm sừng. Một hôm gặp đúng thằng người tình của vợ trong nhà mình, tức quá quát:

– Thằng chó! Tao mà có súng thì tao bắn chết mày, tao mà có dao thì tao đâm lòi bụng mày, tao mà có…

– Đơn giản hơn nhiều, hãy húc tôi đi.

Xem thêm:  Con xin xuống ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *