Biện pháp phong toả cảng

0
Biện pháp phong toả cảng

Trong lớp học hải quân, thiếu uý ra bài tập cho tân binh John phải phong toả bến cảng của thành phố. 10 phút sau, John trở về báo cáo nhiệm vụ đã hoàn thành.

– Khá lắm! Hãy trình bày biện pháp mà cậu đã tiến hành.

– Thưa thiếu uý, rất đơn giản: Tôi đặt ở giữa bến cảng một quả thuỷ lôi rỗng với một điếu xì gà đang cháy ở bên trong.

Xem thêm:  Đã giải thích cho em

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *