Biển và san hô

0
Biển và san hô

 Con gái là biển, con trai là san hô. Biển thiếu san hô, biển vẫn sống. San hô thiểu biển chết nhăn răng.

Từ khóa tìm kiếm

  • vui doc
Xem thêm:  Khỏe không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *