Biết được thì đã muộn

0
Biết được thì đã muộn

Hai người đàn ông ngồi uống rượu với nhau:

– Trước kia mình không hiểu hạnh phúc là gì.

– Thế lấy vợ xong thì hiểu rồi chứ?

– Đã hiểu, đó chính là trước kia.

Xem thêm:  Chi phí sửa chữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *