Bỏ hết cho nhẹ

0
Bỏ hết cho nhẹ

– Mẹ: Chúng ta sẽ chuyển máy vi tính lên tầng hai.

– Con: Nếu vậy con nghĩ chúng ta nên bỏ hết các chương trình trong máy thì nhẹ nhàng hơn khi vận chuyển.

– Mẹ: ?!?!

Xem thêm:  Nghĩ bằng gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *