Bó tay

0

– Hùng: Thằng Nam giỏi toán nhất lớp tớ mà nó cũng phải chịu bó tay trước đề toán đấy!

– Hạnh: Đề toán khó đến thế ư?

– Hùng: Không! Dễ lắm nhưng vì nó bị bó bột nên không viết được.

Loading...