Bốc hơi

0
Bốc hơi

Trong giờ Hóa…

– Thầy: Em nào cho thầy biết, 1 miếng sắt, 1 miếng đồng lớn để ngoài trời thì có hiện tượng gì? Trong lúc đó…Quỷnh khò khò.

– Thầy: Quỷnh! Dậy trả lời mau!

– Quỷnh: Thưa thầy, chúng sẽ bị bốc hơi vì bàn tay của các bà lượm đồng nát ạ!!!

Xem thêm:  Ước gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *