Cải chính

0
Cải chính

Một tờ báo của Pháp đăng tin: "50 phần trăm Quốc hội Pháp vô học!". Nhận được phản đối rầm rĩ từ phía Quốc hội, ngày hôm sau cũng tờ này cải chính lại: "50 phần trăm Quốc hội Pháp … có học!"

Xem thêm:  Nhường đường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *