Cái đuôi trâu

0
Cái đuôi trâu

Hỏi: Có 1 con trâu. Đầu nó thì hướng về hướng mặt trời mọc, nó quay trái 2 vòng sau đó quay ngược lại sau đó lại quay phải hay vòng hỏi cái đuôi của nó chỉ hướng nào?

Trả lời: Chỉ xuống đất.

Xem thêm:  Cái gì bằng cái vung?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *