Cái gì có 4 ngón tay và 1 ngón cái nhưng không phải là thứ đang sống?

0
Cái gì có 4 ngón tay và 1 ngón cái nhưng không phải là thứ đang sống?

Cái gì có 4 ngón tay và 1 ngón cái nhưng không phải là thứ đang sống?

Cái gì có 4 ngón tay và 1 ngón cái nhưng không phải là thứ đang sống?

Gợi ý: Găng tay.

Xem thêm:  Tại sao con mèo thấy con chuột mà con mèo lại chạy?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *