Cái gì có 4 ngón tay và 1 ngón cái nhưng không phải là thứ đang sống?

0
Cái gì có 4 ngón tay và 1 ngón cái nhưng không phải là thứ đang sống?

Cái gì có 4 ngón tay và 1 ngón cái nhưng không phải là thứ đang sống?

Cái gì có 4 ngón tay và 1 ngón cái nhưng không phải là thứ đang sống?

Gợi ý: Găng tay.

Loading...