Cái gì có đầu không có não, biết chạy mà chẳng biết đi?

0
Cái gì có đầu không có não, biết chạy mà chẳng biết đi?

Cái gì có đầu không có não, biết chạy mà chẳng biết đi?

Cái gì có đầu không có não, biết chạy mà chẳng biết đi?

Gợi ý: Cái xe.

Loading...

Có thể bạn sẽ thích:

Núi nào bị chặt Hỏi: Núi nào mà bị chặt ra từng khúc? Trả lời: Thái Sơn.
Chín từ h Hỏi: Từ nào trong tiếng Việt có 9 từ h? Trả lời: Chính (chín h).
Nhấp giật Câu đố: Trên nhấp dưới giật là đang làm gì? Đáp án: Đó là đang câu c&aac...
Tiết nhớt ra Hỏi: Thân em vừa trắng lại vừa mềm Vừa bàn tay úp Anh mà miết lên miết xuống là nó t...
Có túm lông ở đầu Hỏi: Tôi là cái gì? Tui dài khảng gần gang tay, được trang điểm bởi một túm lông ở đầu. Tôi th...
Luật lệ của nhà vua Câu đố: Ở một xứ nọ, có luật lệ rằng: Ai muốn diện kiến nhà vua thì phải nói một câu. Nếu câu n&oacut...