Cái gì cứ bay liên tục mà vẫn đứng yên một chỗ?

0
Cái gì cứ bay liên tục mà vẫn đứng yên một chỗ?

Cái gì cứ bay liên tục mà vẫn đứng yên một chỗ?

Lá cờ
Xem thêm:  Mua cái gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *